KURAN-I KERİM
Sureler İniş Sırasına Göre Sıralanmıştır
(Meal : Latin Alfabesi)
81-TEKVÎR (Dolama) SURESİ - At-Takwir - MEKKE/7 - 29 Ayet

Arama sonucu 29 Ayet bulundu. [ 1-29 ]
Bismillahirrahmanirrahim
Latin Alfabesi
(81:1)
İzeş şemsu kuvviret.
(81:2)
Ve izen nucûmun kederet.
(81:3)
Ve izelcibâlu suyyiret.
(81:4)
Ve izel ışâru uttılet.
(81:5)
Ve izel vuhûşu huşiret.
(81:6)
Ve izel bihâru succiret.
(81:7)
Ve izen nufûsu zuvvicet.
(81:8)
Ve izel mev’udetu suilet.
(81:9)
Bi eyyi zenbin kutilet.
(81:10)
Ve izes suhufu nuşiret.
(81:11)
Ve izes semâu kuşitat.
(81:12)
Ve izel cahîmu su’ıret.
(81:13)
Ve izel cennetu uzlifet.
(81:14)
Alimet nefsün mâ ahdaret.
(81:15)
Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).
(81:16)
El cevâril kunnes(kunnesi).
(81:17)
Vel leyli izâ as’as(as’ase).
(81:18)
Ves subhı izâ teneffes.
(81:19)
İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).
(81:20)
Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).
(81:21)
Mutâın semme emîn(emînin).
(81:22)
Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).
(81:23)
Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).
(81:24)
Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).
(81:25)
Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).
(81:26)
Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).
(81:27)
İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
(81:28)
Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).
(81:29)
Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).
Arama 0.48 saniyede gerceklestirilmistir
Arama sonucu 29 Ayet bulundu. [ 1-29 ]